پســت ثــابــت...

 

مـלּ اگـر عـاشـقانـﮧ مـے نـویسم

نـﮧ عـاشـقـم ، نـﮧ مـعشوق کـسے !

فـقـط مـے نـویسم تـا عـشق یـاב

قـلبم بـمانـב ...

בر ایــלּ ژرفـای בل کنـב לּ هـا

و عـاבت هـا و هــوس ها

فقـط

تمـریـלּ آבم بـوבלּ مے کنم !

هـمیــלּ.../ 216 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
منصور

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش...

منصور

خداوندا برای شانه‌های خسته ، قدری عشق برای گام‌های مانده در تردید، قدری عزم برای زخم‌ها، مرهم برای خواهش دستان ما، باران برای این همه سرگشتگی، ایمان برای این همه بیگانگی، الفت برای بستگی، آغاز برای خستگی، آغوش برای ظلمت جان، روشنایی‌های پی در پی برای حیرت دل، آشنایی‌های پر معنا خداوندا برای عشق‌های خسته ، قدری روح برای عزم‌های مانده ، قدری راه ..

کلینی نیوز

سایت خبری کلینی نیوز آماده دریافت اخبار وتحلیل های شماجهت درج وب سایت خو می باشد کلینی نیوز-kulayninews.ir -------------- http://www.robotblog.ir سیستم اتوماتیک ارسال نظر گروهی

حسین

سلام وبت عالیبود... خوش حال میشم به منم یه سربزنی...

منصور

ای اعتبار عالم و ادم خوش امدی تو مصطفایی احمدی اقا محمدی با خلقت وجود تو خلقت شروع شد با جلوه ی جمال تو عصمت شروع شد ********** جعفر اگر نبود خدا محوری نداشت کشتی علم ذات خدا لنگری نداشت جعفر اگر نبود حسینیه زمین تعطیل بود چون که دگر منبری نداشت میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) رو بهتون تبریک میگم.

حس تنهایی

وبلاگ خوبی داری دوست قدیمی به ما هم یه سری بزن[گل]